Galerije

Ovdje možete pristupiti svakoj aktivnosti umjetnika : slikarstvo,
kiparstvo, ikone, grafike aqua-fortis, mješovite tehnike i
automatsko crtanje u tušu.

Da biste saznali više, kliknite na svaku sliku.

Peintures

Skulpture

Ikone

Grafike

Mjesovita tehnika

Crteži